Just another WordPress.com site

ล่าสุด

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

พระราชกรณียกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ[3]

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย

เอิ้น พิยะดา – ทำไมต้องรักเธอ


ว่าขอให้ตื่นแล้วพบผู้ชายในฝัน
คนที่คล้ายๆ กัน
แค่จ้องตากันก็รู้ว่าต้องการอะไร

แต่เธอไม่เหมือนสักอย่าง
ดูเหมือนตรงข้าม ยิ่งมองก็ยิ่งเหนื่อยใจ
ยิ่งต่างกันมากเท่าไร ยิ่งหนีเท่าไร
ยิ่งรักเธอ ทำไมต้องรักเธอ

คนที่ไม่เคยเจอในความฝัน
แต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกัน
แค่นั้นก็อุ่นใจ ไม่เคยคิดรักเธอ
อาจเป็นเพราะฉันนั้นใช้หัวใจ
ตอบเหตุผลที่ไม่มีใครค้นเจอ

อุ๋ย : นะ นะ นะ นอนเฝ้านอนฝัน
มันอยู่ทุกค่ำคืน ว่าขอให้ตื่นและพบกับนางในฝัน
แบบที่เซ็กซี่เหลือเกิน เอาแบบที่มองแล้วเพลิน
ทำท่าเขินเมื่อเราสบตา

แต่เธอคนนี้ที่อยู่ตรงหน้า เธอทำเอาฉันแทบบ้า
ไม่เคยยอมไม่ว่าเรื่องอะไร
ยิ่งต่างกันมากเท่าไร แต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
ทำไมฉันถึงหลงรักเธอ ทำไม ทำไมฉันถึงหลงรักเธอ

คริส : คนที่ไม่เคยเจอในความฝัน
แต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกัน
แค่นั้นก็อุ่นใจ ไม่เคยคิดรักเธอ
อาจเป็นเพราะฉันนั้นใช้หัวใจ
ตอบเหตุผลที่ไม่มีใครค้นเจอ

หรือนี่คือชะตาที่ฟ้าสั่งมา ให้เราต้องรักกัน
แม้เธอไม่ใช่คนในฝัน แต่ในใจฉันก็มีแต่เธอ

ทำไมต้องรักเธอ

อุ๋ย : ไม่เคยแม้แต่จะคิดและเราก็ไม่เคยฝัน
ว่าเธอกับฉันนั้นต้องมาเดินด้วยกัน
มันเป็นแบบนั้นได้ยังไง
ไม่เคยสักนิดที่คิดจะรักเธอ
แต่คงเป็นเพราะฉันนั้นเชื่อหัวใจ
ตอบเหตุผลที่ไม่มีใครค้นเจอ

คริส : ทำไมต้องรักเธอ

คนที่ไม่เคยเจอในความฝัน
แต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกัน
แค่นั้นก็อุ่นใจ ไม่เคยคิดรักเธอ
อาจเป็นเพราะฉันนั้นใช้หัวใจ
ตอบเหตุผลที่ไม่มีใครค้นเจอ

ทำไมต้องรักเธอ

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา จากการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้ประกาศตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
   ได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศรีพฤฒา” ให้เป็นชื่อโรงเรียน
   ในช่วงปีแรกที่ประกาศตั้งโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเคหะชุมชนหัวหมาก แบ่งสถานที่ให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว และในปี ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้าง “อาคารปฐมฤกษ์” เป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรก
   ในปีต่อๆมาได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั้งปัจจุบัน มีอาคารเรียนทั้งหมด ๗ อาคาร สร้างต่อเนื่องถึงกันอย่างเป็นระเบียบ มีสวนป่าที่ร่มรื่นเรียกว่า “ลานกาญจนาภิเษก” และมีมุมสงบที่ร่มเย็น เป็น “ลานธรรมศึกษา” สำหรับเป็นที่ฝึกสมาธิ อบรมจริยะธรรม และเป็นห้องเรียนธรรมชาติ

สภาพปัจจุบัน

          เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา ปีงบประมาณ 2547 เปิดทำการสอน 68 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 13 – 13 – 13 มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 – 10 – 9 มีนักเรียนจำนวน 2,602 คน ครู- อาจารย์ จำนวน 112 คน นักการภารโรง ยามและพนักงานขับรถ จำนวน 15 คน โรงเรียนจัดการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ปรัชญาของโรงเรียนคือ “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม”

ทำเนียบผู้บริหาร
๒๕๒๑ – ๒๕๒๘
นางดาวเรือง รัตนิน
๒๕๒๘ – ๒๕๓๔
นายบรรจบ เสริมทอง
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙
นายปรีชา สนแจ้ง
๒๕๓๙ – ๒๕๔๒
นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์
๒๕๔๒ – ๒๕๔๔
นางสาวอรุณี นาคทัต
๒๕๔๔ – ปัจจุบัน
นายวันชัย เทียมทัด

This slideshow requires JavaScript.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.